• Numuneler renksiz ve temiz cam şişelere konulmalıdır.

                                      • Şişe; numune alınmadan önce aynı suyla en az 3 defa çalkalanmalı ve                   

                                         boşluk kalmayacak şekilde doldurulmalıdır.

                                      • Şişeler etiketlenmeli ve etiket üzerine tüm bilgiler yazılmalıdır.

                                      Kaynaktan numune alma

                                      Suyun kaynadığı noktaya bir ucu dışarıda olacak şekilde temiz bir demir              

                                      boru sokulmalı ve bu borudan 15 dakika kadar su akıtıldıktan sonra

                                      numune alınmalıdır.

                                Akarsudan numune alma

                                Kullanılacak su bölgesi civarından, suyun durgun olmayan kısımlarından

                                      numune alınmalıdır.

                                      Baraj gölleri veya Tabii göllerden numune alma

                                      Suyun barajı veya gölü terk ettiği hareket halindeki kısımlarından numune

                                      alınmalıdır.

                                      Kuyulardan  yeraltı sularından numune alma

                                      Su çeken pompanın bir müddet çalıştırılarak boru içinde bekleyen suyun        

                                      tamamen atılmasından 15-20 dk sonra numune alınmalıdır.

                                     Artezyenlerden numune alma

                                     Şişeler numune suyu ile yıkandıktan sonra akan sudan numune alınmalıdır.

            SULAMA SUYU :  TS 7739

                                Alınan su numunesi  5 lt den az olmamalı, kullanılacak suyu temsil etmeli dir.

              BETON KARMA SUYU :  TS 1008

                                     Alınan su numunesi  2 lt den az olmamalı, kullanılacak suyu temsil etmelidir.

              BETON TEMAS SUYU :  TS 3440

                                    Alınan su numunesi  2 lt den az olmamalı, kullanılacak suyu temsil etmelidir.